Kiến thức phân biệt hợp đồng tín dụng và hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng tín dụng và hợp đồng vay tài sản là hai hình thức dành cho cá nhân, tổ chức đi vay để phục vụ cho những sinh hoạt trong cuộc sống. Hai hình thức này có sự khác nhau về pháp lý, tuy nhiên vẫn có nhiều người bị nhầm lẫn giữa hai loại hợp đồng này. Chính vì vậy, để mọi người dễ nhận biết hơn, sau đây chúng ta sẽ cùng phân biệt hợp đồng tín dụng và hợp đồng vay tài sản.

Khái niệm của hợp đồng tín dụng và hợp đồng vay tài sản

 Hợp đồng tín dụng:
Hợp đồng tín dụng là bên tổ thức cho vay và bên vay sẽ có văn bản thỏa thuận với nhau. Bên cho vay sẽ hỗ trợ cho bên vay một số tiền, để sử dụng vào mục đích cá nhận của mình trong một thời gian nhất định nào đó. Bên vay sẽ được cho vay dựa vào sự tín nhiệm và phải phải trả nợ gốc và lãi lại cho bên cho vay.
Hợp đồng tín dụng có chứa đầy đủ các thông tin liên quan đến khoản vay, lãi suất, kế hoạch trả nợ, phí phạt trả nợ sai hạn, trách nhiệm, quyền lợi của bên cho vay và bên vay.

 Hợp đồng vay tài sản:
Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa bên cho vay với bên vay. Với hình thức vay này bên cho vay sẽ giao tài sản này lại cho bên vay. Tuy nhiên, bên cho vay sẽ phải trả lại tài sản khi đến thời hạn, nhưng phải đảm bảo chất lượng và đúng số lượng.

phan-biet-hop-dong-tin-dung-va-vay-tai-san
Phân biệt hợp đồng tín dụng và vay tài sản

Chủ thể tham gia

 Hợp đồng tín dụng:
Hợp đồng tín dụng chủ thể một là bên cho vay và một là bên vay, cần phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

 Hợp đồng vay tài sản:
Một bên không nhất thiết là tổ chức tín dụng, chủ thể có thể là các nhân hay tổ chức có đủ năng lực hành vi và năng lực pháp luật.

Đối tượng

 Hợp đồng tín dụng:
Hợp đồng tín dụng có hợp đồng là một khoản tiền, mà bên cho vay và bên vay thỏa thuận với nhau, được soạn thảo thành văn bản.

 Hợp đồng vay tài sản:
Hợp đồng vay tài sản có đối tượng đa dạng, có thể là tiền, dịch vụ, hàng hóa hay các tài sản có giá trị.

hop-dong-tin-dung-va-hop-dong-vay-tai-san
Hợp đồng tín dụng và hợp đồng vay tài sản

Hình thức

 Hợp đồng tín dụng:
Hình thức này được thực hiện bằng văn bản.

 Hợp đồng vay tài sản:
Hình thức này là tiền, tài sản có giá trị hoặc hàng hóa.

Tính rủi ro

 Hợp đồng tín dụng:
Hình thức này bên cho vay sau một thời gian nhất định mới có thể đòi tiền, nên hợp đồng này có nhiều rủi ro hơn. Hình thức này sẽ có rủi ro càng cao và dẫn đến các trường hợp xấu nhất khi có thời gian vay càng kéo dài.

 Hợp đồng vay tài sản:
Hình thức này có ích rủi ro, bởi rủi ro được chia đều cho cả bên cho vay và bên vay.

Cơ chế thực hiện quyền và nghĩa vụ

Hợp đồng tín dụng:

Việc chuyển giao tiền của bên cho vay là tiền để để bên đi vay thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Bên vay chỉ thực hiện nghĩa vụ khi bên cho vay đảm bảo được họ đã chuyển giao tiền đúng như thỏa thuận.
 Hợp đồng vay tài sản:
Bên cho vay và bên vay đều phải thực hiện nghĩa vụ, nhưng thực hiện như thế nào là do hai nên thỏa thuận với nhau.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *